GEMEENTE WEMMEL

Gemeenteraad donderdag 24 november 2022

 

20u00 - De vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal.

Agenda

 

Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Notulen van de gemeenteraad van 20/10/2022

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Gemeentelijke saneringstarieven 2023

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Retributiereglement huishoudelijk afval 2023-2025

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Aanpassing politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijk afval

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Goedkeuring Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.0

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Convenant met betrekking tot de uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV : weigering

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Reinigen ramen van gebouwen van het lokaal bestuur Wemmel

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Wemmel Wintert 2022 Ik koop lokaal - reglement

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Academie: aanpassing arbeidsreglement

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Academie: aanpassing academiereglement

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Intradura: buitengewone algemene vergadering van 14/12/2022 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Haviland: buitengewone algemene vergadering van 14/12/2022 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

TMVW ov: buitengewone algemene vergadering van 16/12/2022 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Sibelgas: buitengewone algemene vergadering op 20/12/2022 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordigers

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

I.B.E.G. : buitengewone algemene vergadering van  20/12/2022 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordigers

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Havicrem: algemene vergadering van 21/12/2022 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 16/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Motie om het parkeren van bestelwagens in Wemmel te organiseren - aangebracht door gemeenteraadslid Didier Noltincx - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Motie om een hoorzitting van de directie van De Lijn te organiseren - aangebracht door gemeenteraadslid Didier Noltincx - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

De zitting van 24 november 2022

 

Motie inzake de overlast van de luchthaven van Zaventem en de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu van de inwoners van Wemmel - aangebracht door gemeenteraadsleden Carol Delers, Wies Herpol en Didier Noltincx - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 22/11/2022