GEMEENTE WEMMEL

Gemeenteraad donderdag 26 januari 2023

 

20u00 - De vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal.

Agenda

 

Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Notulen van de gemeenteraad van 15/12/2022

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Ontwerp 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant' en ontwerp van milieueffectenrapportage - Advies

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Ontsluiting parkgebied Reekbeek - goedkeuring rooilijn

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Aankoop verkeerssignalisatie 2023

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Geveltuinen - goedkeuring reglement

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Totaalrenovatie sporthal Dijck

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Architectuuropdracht voor de restauratie en de uitbreiding van het kasteel / gemeentehuis Wemmel - Dr. H. Folletlaan 28: bestek

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Busvervoer

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

NGBS Capaciteitsbepaling schooljaar 2023-2024

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

De zitting van 26 januari 2023

 

Adviesraad  senioren - vervanging lid

Publicatiedatum: 18/01/2023